Farkas Csaba - Skara László

Windows és Office 97 felhasználóknak

 

1. Számítástechnikai alapismeretek 7
Erőforrások 7
Matematikai alapismeretek (számrendszerek) 7
Az információ fogalma és mérése 11
Adatábrázolás 13
Matematikai logika 15
Műveletek 16
Szoftverismeret 17
Hardver ismeretek 18

2. A Windows 95 operációs rendszer 26
Jellemzők 26
Alapok 26
Meghajtók, mappák és fájlok 32
Lemez-, fájl- és könyvtárkezelő programok 34
A Sajátgép 34
A Windows Intéző 41
Windows 95 rendszerismeretek, segédprogramok 45

3. Bevezetés a szövegszerkesztésbe 49
Alapismeretek 49
A WORD képernyő részei: 50
Az első dokumentumunk, vagyis kezdjünk bele… 50
Betűformázás 54
Bekezdésformázás 58
Gyakorló feladatok 62
Egyszerű grafikus objektumok beillesztése 63
Listakezelés 65
Utolsó simítások 66
Szövegmanipulációk: Keresés, csere, másolás, mozgatás 70
Tabulálás 72
Táblázatok 74
Körlevél 77
Stílusok, sablonok, tartalomjegyzék 79
Nagy dokumentum formázása 81
Gyakorló feladatok 84

4. Bevezetés a táblázatkezelésbe 89
Alapfogalmak 89
A táblázat beírása és automatikus formázása 90
Az adatok és képletek másolása, mozgatása 93
Diagram készítése diagramvarázslóval 95
A táblázat „kézi” formázása. Nyomtatás 98
Gyakorló feladatok 102
Adat- és függvénytípusok az Excelben 102
Statisztikai feladatok 105
Pénzügyi számítások 107
„Ha akkor” típusú feladatok 108
A cellahivatkozások fajtái 110
Gyakorló feladatok 111
Dátumkezelés 113
Matematikai táblázatok készítése 114
Keresés segédtáblázatban - hivatkozás névvel 115
Célérték keresés 117
Adattáblák 119
Adatbázis-kezelő funkciók 120

5. Bevezetés az adatbázis-kezelésbe 122
Alapfogalmak 122
Az Access relációs adatbázis-kezelő 125
Adatbázis szerkezetének definiálása, módosítása 125
Alapvető műveletek táblákkal 128
Gyakorló feladatok 132
Lekérdezések 133
Több táblás adatbázisok kezelésének alapjai 141
Űrlapok 143
Lekérdezések több táblás adatbázisokból 146
Összetettebb lekérdezések 147
Jelentések 148
Gyakorló feladatok 150

6. A prezentációkészítés és a grafika alapjai 152
Grafikus adatok tárolása 152
A Paint rajzolóprogram 154
A prezentációkészítés alapfogalmai 155
Prezentáció készítése bemutatósablonból 155
Prezentáció készítése bemutatótervből 157
Prezentáció készítése üres bemutatóból 160

7. Internet ismeretek 161
A hálózatokról általában 161
Az Internet 162
Az Internet működéséről 163
Az Internet Explorer 166
Az Internet Mail 169

8. Az Outlook használata 171
Ismerkedés a programmal 171
Levelezés az Outlook segítségével 173
A névjegyalbum használata 181
Naplózás az Outlookkal 182
A naptár használata 183
Feladatok az Outlookban 186
Feljegyzések a papírcédulák helyett 188
Az Outlook installálása, beállításai 189

Függelék 191
DOS alapismeretek 191
A Windows NT 4.0 workstation néhány újdonsága 193
Az SQL nyelv 196
A leggyakoribb angol szakszavak magyar megfelelői 199